Slide background

OWES w Toruniu

Przyjdź do Nas i włącz się w ekonomię społeczną

Nasza oferta dla Ciebie

Doradztwo

Doradztwo ogólne przeznaczone dla osób
i instytucji zainteresowanych ekonomią
społeczną

Szkolenia

8-godzinne szkolenia w obszarze ekonomii
społecznej prowadzone przez doświadczonych
trenerów

Poradnictwo

Specjalistyczne poradnictwo w zakresie prawa,
księgowości, marketingu przeznaczone dla osób
i instytucji zainteresowanych ekonomią społeczną

Animacja

Pomoc w poszukiwaniu partnerów niezbędnych
w realizacji projektów na rzecz ekonomii
społecznej

Informacja i promocja

Najważniejsze informacje dotyczące ekonomii
społecznej oraz promocja działań związanych
z ekonomią społeczną

Spółdzielnie socjalne

Wsparcie merytoryczne i finansowe na rzecz
utworzenia 2 spółdzielni socjalnych

Obszar wsparcia OWES w Toruniu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu swoim wsparciem obejmuje obszar 4 subregionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. Powiat aleksandrowski, Powiat chełmiński, Powiat toruński i m. Toruń

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.